Mihaela Crișan-Vida

2004 – 2009: Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad / Facultatea de Inginerie, Specializare: Automatică și Informatică Aplicată
2009 – 2012: Universitatea Politehnica Timisoara / Facultatea de Automatică și Calculatoare,domeniul doctorat: Calculatoare și Tehnologia Informației
2012 – 2013: cadru didactic asociat - Universitatea Politehnica Timisoara / Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departament Automatică și Informatică Aplicată
2013 – 2017: asistent universitar - Universitatea Politehnica Timisoara / Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departament Automatică și Informatică Aplicată
2017 – prezent: Șef de lucrări - Universitatea Politehnica Timisoara / Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departament Automatică și Informatică Aplicată

Discipline predate:
Cursuri:
Programare orientată pe obiecte
Implantologie și protezare inteligentă
Laboratoare și proiecte:
Programarea calculatoarelor
Programare orientată pe obiecte
Medii și tehnologii de programare
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică
Securitatea informației
Embedded Systems
Ingineria programării
Software Engineering
Aplicații de eHealth
Managementul proiectelor software în aplicații medicale